Bones for Life cursussen

Bones for Life® basis (Level I)

Aanbevolen voor de geïnteresseerde individuele deelnemers èn professionals die zich bezig houden met mens en beweging. Dit programma biedt u een frisse kijk op én inspirerende mogelijkheden om zelf en/of met uw cursisten/cliënten aan de slag te gaan.

Het Bones for Life basis programma bestaat uit 3 modules van elk 3 lesdagen met in totaal 60 uur lestijd
Na elk van de modules ontvangt u een deelnamecertificaat en na deelname aan het complete basisprogramma, een certificaat Level I.

Lesdata (Level I)
Bones for Life 1, 2 en 3

Herfst 1, 2019
Data: Bones 1: 13, 14 en 15 september
         Bones 2:   4,   5 en   6 oktober
         Bones 3:  25, 26 en 27 oktober

Herfst 2, 2019
Data: Bones 1:   8,  9 en  10 november
         Bones 2: 22, 23 en 24 november
         Bones 3: 13, 14 en 15 december

Voorjaar 2020
Data: Bones 1: 28, 29 februari en 1 maart
         Bones 2: 27, 28 en 29 maart
         Bones 3: 24, 25 en 26 april

Zomer 2020
Data: Bones 1:  8, 9 en 10 mei
         Bones 2:   5, 6 en 7 juni
         Bones 3:   3, 4 en 5 juli


Na  Bones 1 kunt u aansluitend of op een later moment  de modules Bones 2 en 3
volgen.

Kosten per module € 550
(leden Nederlandse Feldenkrais Vereniging € 500

Overig lesmateriaal voor de Bones for Life  modules 1, 2 en 3 totaal ca. 50
dit is voor de Bones lap en een set pols/enkelgewichtjes van 0.5 kg

Lestijd: van 9.30 uur tot 18.00 uur inclusief pauzes en lunchtijd.
Groepsgrootte: minimaal 4 tot ca. 8 personen.
Locatie: Parkhof 9, Krimpen aan den IJssel
Trainer: Ria Heuvelman.

Bones for Life® COMPACT LEVEL I (totaal 60 uur)
in 3x3 dagen aaneengesloten met na Bones 1 en 2 telkens één dag pauze

Compact Level I is er voor
- deelnemers die in kort tijdsbestek het complete basisprogramma (opnieuw) willen doorlopen.
- diegenen die in een beknopte periode het docententraject willen volgen.
- verdieping van de Bones for Life concepten voor BFL docenten.

Lestijd:
9.30 uur – 18.00 uur, inclusief pauzes.
Er is koffie en thee in de pauzes, deelnemers dienen voor eigen lunch te zorgen.

Locatie:
Krimpen aan den IJssel, Parkhof 9.

Kosten: € 1450
(leden Nederlandse Feldenkrais Vereniging € 1350)
Trainer/docent: Ria Heuvelman

Najaar 2019

Data:
Bones 1: 17, 18 en 19 oktober
         Bones 2: 21, 22 en 23 oktober
         Bones 3: 25, 26 en 27 oktober


Extra informatie:
- Groepsgrootte minimaal 4 tot ca.8 personen.
- Na het complete programma ontvangt de deelnemer een Level I certificaat
- In vervolg op het level I programma kan men verder voor het docenten certifcaat Level II

 laatst bijgewerkt: 01-08-2019